1 kuukauden euribor

1 kuukauden Euribortilannekatsaus

1 kuukausi | 2023-09-22
1 kuukausi3.872


Yhden kuukauden euribor on tärkeä rahoitusmarkkinoiden indikaattori, joka mittaa Euroopan pankkisektorin lyhytaikaisten lainojen keskimääräistä korkoa yhden kuukauden ajalta. Se on tärkeä sekä pankkilaitoksille että lainanottajille, sillä se määrittää luotonannon korkotason lyhyellä aikavälillä. 1 kuukauden euribor voi myös olla hyödyllinen viite talousanalyytikoille, kun he arvioivat yleistä taloudellista tilannetta ja korkotrendiä Euroopassa.

Jaa